ข้ามคำสั่ง Ribbon
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
นำทางขึ้น
เข้าสู่ระบบ

ความรับผิดชอบ

ความรับผิดชอบ
​​​​
ทุ่มเทให้กับการเป็นผู้นำในการดูแลรักษาสุขภาพ
​ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นพันธกิจของเราเพื่อจัดการกับความท้าทายด้านสุขภาพของโลกด้วยการ ค้นพบ วิธีที่ดีขึ้นและสร้างให้เกิดความแตกต่างในทุกสิ่งที่เราทำ คำมั่นสัญญานี้ฝังอยู่ในขบวนการดำเนินธุรกิจของเราทั้งนี้พันธกิจของเราในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมถือเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายทางธุรกิจที่วางไว้อีกด้วย