Hero Image

การพัฒนาเพื่อต่อยอดธุรกิจและการออกใบอนุญาต

ร่วมมือกับเราเพื่อสร้างความก้าวหน้าทางการแพทย์ในครั้งต่อไป

เยี่ยมชมไซต์การพัฒนาธุรกิจและการออกใบอนุญาตทั่วโลก

เราสร้างพันธมิตรที่แข็งแกร่งเพื่อส่งต่อนวัตกรรมใหม่ไปสู่การรักษา

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการร่วมงานกับพันธมิตรที่เหมาะสม เพราะการดำเนินธุรกิจของเรามีความสัมพันธ์กับชีวิตของผู้คนนับล้าน
เราทำงานร่วมกับพันธมิตรที่หลากหลาย ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นของการใช้วิทยาศาตร์ไปจนถึงระยะของโครงการทดลองทางคลินิค
เพื่อค้นคว้าวิจัยยารักษาที่ผู้ป่วยต้องการ

ธุรกิจที่สำคัญ

6 ธุรกิจหลักของเรา

วิทยาศาสตร์สมัยใหม่

มะเร็งวิทยา

โรคติดเชื้อและวัคซีน

โรคที่เกิดจากความปกติของคาร์ดิโอเมตาบอลิก

ภูมิคุ้มกันวิทยา

ประสาทวิทยาศาสตร์

ร่วมเป็นพันธมิตรกับเรา

ความสามารถของเราคือการทำความเข้าใจวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังการค้นพบของคุณ

Contact us banner image

ร่วมเป็นพันธมิตรกับเรา