Hero Image

การยอมรับความหลากหลายและความแตกต่างช่วยเติมเต็มพันธกิจของบริษัทฯ

การยอมรับในความหลากหลายและความแตกต่างเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจ การมีส่วนร่วมของพนักงาน รวมถึงการขับเคลื่อนผลประกอบการที่ดี

เราให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับบุคคลากรของเรา

การยอมรับความหลากหลายและความแตกต่าง (D&I) เป็นเหตุผลของการส่งมอบพันธสัญญาในการคิดค้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
เราส่งเสริมการยอมรับความหลากหลาย เพื่อให้พนักงานรู้สึกสบายใจที่จะนำทัศนคติที่โดดเด่นของตนเองมาปรับใช้ในการทำงาน

อย่างไรก็แล้วแต่ การยอมรับในความแตกต่างก็มีความสำคัญเช่นเดียวกัน เพราะนั่นหมายถึงการสร้างความรู้สึกของการมีส่วมร่วม
เมื่อพนักงานรู้สึกถึงการมีส่วนร่วมของตนเองต่อบริษัทฯ ทั้งตัวพนักงานและบริษัทฯ เองก็จะเติบโตขึ้นเช่นเดียวกัน

Employees-RY-People-Inside-Office-Smiling-0163-1-HI
โปรแกรมการเรียนรู้และพัฒนา เพื่อการยอมรับความหลากหลายและความแตกต่างทั่วโลก

เราใช้โอกาสในการเรียนรู้และการพัฒนาที่หลากหลายจาก หลักสูตรพื้นฐานของการยอมรับความหลากหลายและความแตกต่าง (D&I) และโปรแกรมของการเป็นผู้นำที่ยอมรับในความแตกต่าง

2B17-Work-life-integration
ทีมตัวแทนของการยอมรับความหลากหลายและความแตกต่างทั่วโลก

ทีมตัวแทนของการยอมรับความหลากหลายและความแตกต่างทั่วโลกได้นำกลยุทธ์ทางธุรกิจมาปรับใช้กับกลยุทธ์ด้านบุคลากร

Employees-UG-Discussion-Sitting-Hallway-DSC08499_HI.jpg
กลุ่มทรัพยากรทางธุรกิจของพนักงาน (EBRGs)

กลุ่ม (EBRGs – Employee business resource groups) ช่วยเสริมสร้างความเป็นผู้นำระดับโลกที่ให้การสนับสนุนความหลากหลายและแลกปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกเพื่อช่วยในการขับเคลื่อนธุรกิจ

สิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญด้านการยอมรับความหลากหลายและความแตกต่าง

51%

จำนวนพนักงานใหม่ที่เป็นผู้หญิงในปี 2561

ร่วมงานกับเรา
17K

สมาชิกในกลุ่มกลุ่มทรัพยากรทางธุรกิจของพนักงาน

อ่านเพิ่มเติม
15K

การร่วมมือกับซัพพลายเออร์ที่หลากหลายทั่วโลก

รายละเอียดเกี่ยวกับซัพพลายเออร์

ซัพพลายเออร์ของเราควรมีความหลากหลายเช่นเดียวกับผู้ป่วยที่เราให้บริการ

การทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์และคู่ค้าที่หลากหลายทำให้เราเข้าใจถึงความต้องการของผู้คนและผู้ป่วย

การร่วมเฉลิมฉลองความหลากหลายในที่ทำงาน

ในเดือนกันยายนของทุกปี เราจัดให้เป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลองประสบการณ์การยอมรับความหลากหลายและความแตกต่าง (Global Diversity & Inclusion Experience) โดยตลอดทั้งเดือน บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมสำคัญต่างๆ มากมาย เพื่อสนับสนุนความหลากหลายและการรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน และร่วมเฉลิมฉลองให้กับพนักงานที่ตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องนี้