ติดต่อเรา

บริษัท เอ็มเอสดี (ประเทศไทย) จำกัด

โทร: +66 2262 5700
วันทำการ: จันทร์ – ศุกร์  ระหว่าง 08:30 – 17:00 น.
.

ที่อยู่: เลขที่ 999/9 อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 37 ยูนิต โอเอฟเอ็มเอช 3707-3712 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

บริษัท เอ็มเอสดี ทั่วโลก

เอ็มเอสดีเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปในชื่อ เมอร์ค แอนด์ คัมปานี อินคอร์ปอเรท (Merck & Co., Inc.) มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองราห์เวย์ รัฐนิวเจอร์ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใช้ชื่อว่าเอ็มเอสดี ในทุกประเทศ นอกเหนือจากสหรัฐอเมริกาและแคนาดา

สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทางการแพทย์และรายงานอาการไม่พึงประสงค์

Designated Point of Contact (DPOC)
เกี่ยวกับข้อมูลทางการแพทย์
.
โทร: +66 (2) 2625995
อีเมล: dpoc_thailand@merck.com

ฝ่ายสื่อสารองค์กร (ประเทศไทย)

หากสื่อมวลชนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร

โทร: +66 (2) 2625730
อีเมล: thcommunication@merck.com