Hero Image

COVID-19

การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เป็นความท้าทายด้านวิทยาศาสตร์และสุขภาพระดับโลก ในฐานะที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการค้นคว้าวิจัยด้านโรคติดเชื้อมาอย่างยาวนาน เราจึงมีหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือต่อผู้ป่วย

เรามุ่งมั่นที่จะให้ความช่วยเหลือเพื่อตอบสนองต่อโรคระบาด

เราให้ความสำคัญกับการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาเพื่อตอบสนองกับการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ตั้งแต่ในระยะเริ่มต้น
เราเชื่อว่า การเอาชนะภัยด้านสุขภาพนี้จะต้องมาจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งในระดับประเทศและระดับโลก นั่นเป็นสาเหตุที่บริษัทฯ ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับบริษัทจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสันเพื่อสนับสนุนการผลิตและจัดหาวัคซีน
อีกทั้งเรายังอยู่ในระหว่างการพัฒนายาต้านไวรัสของเราอีกด้วย

การพัฒนายาต้านไวรัสของเรา

ด้วยความร่วมมือกับบริษัท ริดจ์แบ็ค เทอราพิวทิค เรากำลังดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อพัฒนายาต้านไวรัสชนิดรับประทาน

การขยายกำลังการผลิตและการจัดหายาและวัคซีนสำหรับโรค COVID-19

การร่วมมือกันของอุตสาหกรรม

ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 เราได้ประกาศข้อตกลงกับองค์การความก้าวหน้าทางการวิจัยขั้นสูงชีวะทางการแพทย์และการพัฒนา (BARDA) เพื่อปรับเปลี่ยนและจัดหาโรงงานผลิตจำนวนมากสำหรับการผลิตวัคซีนและยารักษาโรค COVID-19 นอกจากนี้ เรายังได้ประกาศข้อตกลงกับบริษัทจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน เพื่อสนับสนุนการผลิตและการจัดหาวัคซีน SARS-CoV-2/COVID-19 ของบริษัทจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน

ความก้าวหน้าของการพัฒนาวัคซีนและยารักษาโรค COVID-19 เป็นข่าวดีสำหรับอุตสาหกรรมและสังคมของเรา ซึ่งรวมถึงผลของการลงทุนอย่างต่อเนื่องในการวิจัยและพัฒนาโดยอุตสาหกรรมยาที่ให้ความสำคัญกับการวิจัย บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพขนาดเล็ก สถาบันการศึกษา และรัฐบาล

การกุศล

เพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดจาก COVID-19 บริษัทฯ อนุญาตให้พนักงานที่มีพื้นฐานด้านการพยาบาลและการแพทย์อื่นๆ เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครทางการแพทย์ได้

บริษัทฯ ตระหนักถึงความจำเป็นในการมีผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพได้แก่แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ ในพื้นที่ๆ มีการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยเมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2564 เราได้เปิดตัวโครงการใหม่เพื่อให้พนักงานที่จบการศึกษาทางด้านการแพทย์สามารถใช้เวลาทำงานเพื่อเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในการช่วยเหลือชุมชนของพวกเขา ในขณะที่บริษัทฯ ยังคงจ่ายค่าจ้างพื้นฐานอยู่

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการกุศลของบริษัทเอ็มเอสดี

เรื่องราวเกี่ยวกับแรงบันดาลใจในงานของเรา

บริษัทฯ ให้ความสนับสนุนต่อการช่วยเหลือในการต่อสู้กับโรค COVID-19 ทั่วทุกมุม ทั้งในฐานะบริษัทเอง ชีวิตส่วนตัวของพนักงานและชุมชนของเรา เราให้การสนับสนุนพนักงานที่มีพื้นฐานทักษะทางการแพทย์ในการไปเป็นอาสาสมัคร
เพื่อให้การช่วยเหลือต่อชุมชนของพวกเขา