• Image for พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ สภากาชาดไทยรับบริจาควัคซีนเอชพีวี ชนิด 4 สายพันธุ์
 • Image for คลินิก “Jab & Go By Vibhavadi Hospital” เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ ณ บีทีเอสพญาไท (ทางออก 3) ตอบรับไลฟ์สไตล์คนเมืองรักสุขภาพ
 • Image for สถานเสาวภา สภากาชาดไทย รับมอบวัคซีนเอชพีวี ชนิด 4 สายพันธุ์ จาก บริษัท เอ็มเอสดี (ประเทศไทย) จำกัด มุ่งฉีดกลุ่มเป้าหมายให้ห่างไกลมะเร็งจากเชื้อเอชพีวี
 • Image for เอ็มเอสดี ประกาศร่วมลงนามกับกระทรวงสาธารณสุขในข้อตกลงการจัดซื้อจัดหา ยาต้านไวรัสชนิดรับประทาน เมื่อได้รับอนุมัติ
บทความถัดไป:
.cls-1{fill:#00857c;}
Health awareness พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ สภากาชาดไทยรับบริจาควัคซีนเอชพีวี ชนิด 4 สายพันธุ์

อ่านเพิ่มเติม

.cls-1{fill:#00857c;}
คลินิก “Jab & Go By Vibhavadi Hospital” เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ ณ บีทีเอสพญาไท (ทางออก 3) ตอบรับไลฟ์สไตล์คนเมืองรักสุขภาพ

อ่านเพิ่มเติม

.cls-1{fill:#00857c;}
สถานเสาวภา สภากาชาดไทย รับมอบวัคซีนเอชพีวี ชนิด 4 สายพันธุ์ จาก บริษัท เอ็มเอสดี (ประเทศไทย) จำกัด มุ่งฉีดกลุ่มเป้าหมายให้ห่างไกลมะเร็งจากเชื้อเอชพีวี

อ่านเพิ่มเติม

.cls-1{fill:#00857c;}
Health awareness เอ็มเอสดี ประกาศร่วมลงนามกับกระทรวงสาธารณสุขในข้อตกลงการจัดซื้อจัดหา ยาต้านไวรัสชนิดรับประทาน เมื่อได้รับอนุมัติ

อ่านเพิ่มเติม

Next
 • Image for เอ็มเอสดี ประกาศร่วมลงนามกับกระทรวงสาธารณสุขในข้อตกลงการจัดซื้อจัดหา ยาต้านไวรัสชนิดรับประทาน เมื่อได้รับอนุมัติ
 • Image for เอ็มเอสดี ประกาศร่วมลงนามกับกระทรวงสาธารณสุขในข้อตกลงการจัดซื้อจัดหา ยาต้านไวรัสชนิดรับประทาน เมื่อได้รับอนุมัติ
 • Image for เอ็มเอสดี ประกาศร่วมลงนามกับกระทรวงสาธารณสุขในข้อตกลงการจัดซื้อจัดหา ยาต้านไวรัสชนิดรับประทาน เมื่อได้รับอนุมัติ
 • Image for เอ็มเอสดี ประกาศร่วมลงนามกับกระทรวงสาธารณสุขในข้อตกลงการจัดซื้อจัดหา ยาต้านไวรัสชนิดรับประทาน เมื่อได้รับอนุมัติ

เราให้ความสำคัญกับการค้นคว้าวิจัย เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

เราใช้ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาตร์เพื่อช่วยมนุษยชาติทั่วโลกต่อสู้กับความท้าทายด้านสุขภาพจากโรคร้ายต่างๆ

ผู้ป่วยและผู้ดูแล

เรามุ่งมั่นให้คุณมีสุขภาพที่ดี

เรามุ่งมั่นทำงานเพื่อนํายาและวัคซีนมาช่วยให้คุณต่อสู้กับภัยทางด้านสุขภาพ

การค้นคว้าและการวิจัย

เมื่อความสร้างสรรค์เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัย

เราค้นคว้าวิจัยและพัฒนายาและวัคซีนที่เป็นนวัตกรรม เพื่อช่วยยกระดับสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

ความรับผิดชอบต่อสังคม

เพื่อสนับสนุนธุรกิจที่ยั่งยืนและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ป่วย มนุษยชาติ และชุมชนทั่วโลก