ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

ชื่อในการซื้อขายหุ้น

ชื่อบริษัท

เกี่ยวกับบริษัท เอ็มเอสดี

เกี่ยวกับบริษัท เอ็มเอสดี ในประเทศไทย

MRK

เอ็มเอสดีมีบริษัทแม่ซึ่งเป็นที่รู้จักเป็นการทั่วไปในชื่อ เมอร์ค แอนด์ คัมปานี อินคอร์ปอเรท (Merck & Co., Inc.)  หรือ เมอร์ค (Merck) มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองเคนิลเวิร์ธ รัฐนิวเจอร์ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใช้ชื่อบริษัทว่า เมอร์ค เฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนนาดาเท่านั้น และบริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กภายใต้สัญลักษณ์ “MRK”

เอ็มเอสดี (MSD) เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการค้นคว้าวิจัยและพัฒนายาและวัคซีนที่เป็นนวัตกรรม โดยมุ่งมั่นทำงานเพื่อช่วยมนุษยชาติทั่วโลกต่อสู้กับความท้าทายด้านสุขภาพจากโรคร้ายต่างๆ เอ็มเอสดี ดำเนินธุรกิจในหลายประเทศทั่วโลก ก่อตั้งมาเป็นเวลากว่า 130 ปี เราให้ความสำคัญกับการค้นคว้าวิจัยในการยกระดับสุขภาพ ทำให้เราให้ความสำคัญกับผู้ป่วยและสุขภาพของประชากรทั่วโลก เราพยายามทำงานเพื่อเพิ่มการเข้าถึงระบบสาธารณสุขและบริการสุขภาพ ผ่านนโยบายสาธารณสุข ผ่านโครงการและความร่วมมือต่าง ๆ กับทุกภาคส่วนอย่างกว้างขวาง 

ปัจจุบัน เอ็มเอสดี (MSD) ยังคงเป็นแนวหน้าในการค้นคว้าวิจัย เพื่อหาทางป้องกันโรคและรักษาโรคร้ายที่เป็นภัยต่อมนุษยชาติและสัตว์เลี้ยงรวมถึงปศุสัตว์ ทั้งโรคมะเร็ง โรคติดเชื้อ อาทิ HIV, Ebola และ COVID-19 รวมถึงโรคอุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นทั้งในคนและสัตว์

ในประเทศไทย  เอ็มเอสดี (MSD) เป็นบริษัทในเครือของ บริษัท เมอร์ค แอนด์ คัมปานี อินคอร์ปอเรท (Merck & Co., Inc.) ที่ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการทำการวิจัยเพื่อพัฒนายาและวัคซีนใหม่ๆ และนำวัคซีนและยานวัตวกรรมนั้น มาเพื่อใช้ป้องกันโรคและรักษาผู้ป่วยในประเทศไทยโดยให้ความสำคัญกับผู้ป่วยและคุณภาพการรักษาของผู้ป่วยเป็นอันดับแรก ในประเทศไทย ยาของ เอ็มเอสดี ได้อยู่เคียงข้างและดูแลรักษาผู้ป่วยคนไทยมาเป็นเวลากว่า 72 ปี และจัดจำหน่ายครั้งแรกผ่านความร่วมมือกับบริษัท BLH Trading Company Ltd. (“BLH”) ในปี พ.ศ. 2492

ต่อมาในปี พ.ศ. 2547 ได้จัดตั้งบริษัทในประเทศไทย ในชื่อ บริษัท เอ็มเอสดี (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีการจัดการและมีโครงสร้างการดำเนินธุรกิจใหม่ ทำให้บริษัทฯ สามารถนำผลิตภัณฑ์ของ เอ็มเอสดี มาสู่ประเทศไทยเพื่อให้แพทย์วินิจฉัยโรคด้วยยาที่เป็นนวัตกรรมทางการแพทย์ในการรักษาโรคให้ผู้ป่วยและช่วยให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการรักษาด้วยยาที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ รวมถึงทางเลือกก
ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังลงทุนการดำเนินงานวิจัยทางคลินิก ร่วมกับคณะแพทย์และสถาบันการศึกษาและให้การสนับสนุนด้านวิชาการในสาขาที่เรามีความชำนาญแก่ของแพทย์และผู้ป่วย โดยสาขาที่เรามีความเชี่ยววชาญ ได้แก่ การรักษาโรคมะเร็ง การป้องกันโรคต่างๆ รวมถึงป้องกันโรคมะเร็งด้วยวัคซีน โรคเบาหวาน และโรคติดเชื้อในผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลรักษาในโรงพยาบาล เราให้การสนับสนุนด้านวิชาการทางการแพทย์ด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการล่าสุดกับบุคคลกรทางการแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ โดยมุ่งหวังให้เกิดความเป็นเลิศในด้านการดูแลสุขภาพและรักษาผู้ป่วย ให้การสนับสนุนการศึกษาวิจัยทางคลินิกและการปฏิบัติการด้านวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และด้วยความมุ่งมั่นดังกล่าวอย่างต่อเนื่องกว่า 25 ปี ทำให้ปัจจุบันเรามีโครงการศึกษาวิจัยทางคลินิกกับนักวิจัยทางการแพทย์ในประเทศไทยรวมแล้วมากกว่า 42 โครงการวิจัย (มีอาสาสมัครและผู้ป่วยรวมถึง 6,589 คน)1 ในการวิจัยฯ ด้านมะเร็งวิทยา การค้นคว้าวัคซีนใหม่ และด้านโรคติดเชื้อ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่ www.facebook.com/MSDinTH

จำนวนพนักงาน

ที่ตั้งสำนักงาน

การดำเนินงานด้านธุรกิจ

250 คน (โดยมีพนักงานจำนวน 60 คนอุทิศตนให้กับการทำวิจัยทางคลินิค)2

เลขที่ 999/9 อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 37 ยูนิต โอเอฟเอ็มเอช 3707-3712 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เบอร์โทรศัพท์: +66 (2) 262 5700, เบอร์โทรสาร: +66 (2) 254 0914

เภสัชกรรม
วัคซีน
ธุรกิจยาสัตว์

รายได้ปี พ.ศ. 2563

ผลิตภัณฑ์

ไปป์ไลน์

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอ็มเอสดี เป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญกับการดูแลด้านสุขภาพระดับโลก ที่นำเสนอการดูแลสุขภาพด้วยยาและวัคซีนที่เป็นนวัตกรรมสั่งโดยแพทย์ การรักษาโดยชีวบำบัด และผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพสัตว์

บริษัท เอ็มเอสดี มีไปป์ไลน์ที่แข็งแกร่ง ด้วยตัวเลือกผลิตภัณฑ์หลากหลายที่ผ่านขั้นตอนการพัฒนา

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ดร. แมรี่ เสรฐภักดี

1 ข้อมูลจากปี พ.ศ. 2563

2 ข้อมูลจากปี พ.ศ. 2564