Hero Image

เกี่ยวกับบริษัทของเรา

ที่ เอ็มเอสดี ประเทศไทย เราคิดค้นเพื่อความหวังในวันพรุ่งนี้

เรามุ่งหวังที่จะเป็นบริษัทเวชภัณฑ์ระดับโลกที่ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการวิจัยและพัฒนา

เอ็มเอสดี (MSD) ก่อตั้งมาเป็นเวลากว่า 130 ปี (โดยใช้ชื่อบริษัทว่า เมอร์ค แอนด์ คัมปานี อินคอร์ปอเรท (Merck & Co., Inc.) หรือ เมอร์ค เฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนนาดาเท่านั้น) เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการค้นคว้าวิจัยและพัฒนายาและวัคซีนที่เป็นนวัตกรรม โดยมุ่งมั่นทำงานเพื่อช่วยมนุษยชาติทั่วโลกต่อสู้กับความท้าทายด้านสุขภาพจากโรคร้ายต่างๆ

ในประเทศไทย ยาของ เอ็มเอสดี ได้อยู่เคียงข้างและดูแลรักษาผู้ป่วยคนไทยมาเป็นเวลากว่า 72 ปี และจัดจำหน่ายครั้งแรกผ่านความร่วมมือกับบริษัท BLH Trading Company Ltd. (“BLH”) ในปี พ.ศ. 2492

เราให้ความสำคัญกับการค้นคว้าวิจัยในการยกระดับสุขภาพ เราพยายามทำงานเพื่อเพิ่มการเข้าถึงระบบสาธารณสุขและบริการสุขภาพ ผ่านนโยบายสาธารณสุข ผ่านโครงการและความร่วมมือต่าง ๆ กับทุกภาคส่วนอย่างกว้างขวาง

ปัจจุบัน เอ็มเอสดี (MSD) ยังคงเป็นแนวหน้าในการค้นคว้าวิจัย เพื่อหาทางป้องกันโรคและรักษาโรคร้ายที่เป็นภัยต่อมนุษยชาติและสัตว์เลี้ยงรวมถึงปศุสัตว์ ทั้งโรคมะเร็ง โรคติดเชื้อ อาทิ HIV, Ebola และ COVID-19 รวมถึงโรคอุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นทั้งในคนและสัตว์

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ภารกิจหลักของเรา

เราเชื่อว่าความรับผิดชอบต่อสังคมในองค์กรเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ สังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ รวมถึงมนุษยชาติและชุมชน  ทั้งในประเทศไทย และทั่วโลก

ผู้นำของเรา

ผู้นำของเราให้ความสำคัญกับพันธกิจในการช่วยรักษาและยกระดับคุณภาพชีวิตผู้คนทั่วโลก

สิ่งที่บริษัทฯ ทั่วโลกให้ความสำคัญ

74K

จำนวนพนักงานทั่วโลก

วัฒนธรรมขององค์กร
$13.6B

จำนวนเงินที่บริษัทฯ ได้ลงทุนกับ การวิจัยและพัฒนา ในปี 2563

งานวิจัยของเรา
$3.1B

จำนวนเงินการกุศลทั้งหมดในปี 2562

การให้ของเรา
วัฒนธรรมและค่านิยม

ค่านิยมของเราขับเคลื่อนด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต

เราได้สร้างวัฒนธรรมที่รวบรวมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ด้วยการดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์และขยายการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ โดยบริษัทฯ มีพนักงานหลากหลายที่ให้ความสำคัญต่อการทำงานร่วมกัน

ประวัติ

ทั้งในอดีตและอนาคต

เป็นเวลากว่า 125 ปีแล้วที่เรามุ่งเน้นไม่เพียงแต่ไตรมาสหน้า แต่รวมถึงศตวรรษหน้าด้วย

ธุรกิจที่เราให้ความสำคัญ

เราให้ความสำคัญกับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อคิดค้นยาและวัคซีนที่สามารถช่วยเหลือผู้คนนับล้านทั่วโลก

มะเร็งวิทยา

ภารกิจของเราคือการส่งมอบนวัตกรรมยา เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็ง

งานของเราในด้านมะเร็งวิทยา

วัคซีน

เราได้คิดค้น พัฒนา และส่งมอบวัคซีนเพื่อช่วยป้องกันโรคต่างๆ มานานกว่า 100 ปี ซึ่งวัคซีนถือเป็นหนึ่งในความสำเร็จด้านสาธารณสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเรา

งานของเราในด้านวัคซีน

โรคติดเชื้อ

เรามีบทบาทสำคัญในการค้นพบ พัฒนายาและวัคซีนที่เป็นนวัตกรรมใหม่ เพื่อใช้ในการรักษาและป้องกันโรคติดเชื้อ ซึ่งรวมถึงเชื้อ HIV และ Ebola

งานของเราในด้านโรคติดเชื้อ

COVID-19

ในฐานะที่เอ็มเอสดี เป็นบริษัทที่อุทิศตนเพื่อช่วยรักษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย เรามีหน้าที่สำคัญในการช่วยมนุษยชาติต่อสู้กับโรค COVID-19 เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาการตอบสนองต่อโรคระบาดนี้อย่างมีประสิทธิภาพนับตั้งแต่เกิดโรคระบาดครั้งแรก

งานของเราในด้าน COVID-19

โรคที่เกิดจากความผิดปกติของคาร์ดิโอเมตาบอลิก

เรามุ่งมั่นที่จะช่วยหาคำตอบเพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านสุขภาพที่เรื้อรัง อาทิ โรคหลอดเลือดและโรคเบาหวาน

งานของเราในด้านโรคที่เกิดจากความผิดปกติของคาร์ดิโอเมตาบอลิก

การค้นคว้าวิจัยและพัฒนา

เราใช้ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

งานของเราในด้านการค้นคว้าวิจัยและพัฒนา

MSD Animal Health

ธุรกิจยาสัตว์ของเอ็มเอสดี เป็นบริษัทที่ขับเคลื่อนด้วยการวิจัยพัฒนา ผลิต และทําการตลาดเพื่อให้บริการด้านสัตวแพทย์ที่หลากหลาย

เรานำเสนอธุรกิจในอุตสาหกรรมที่เต็มไปด้วยนวัตกรรม ซึ่งครอบคลุมผลิตภัณฑ์สำหรับการป้องกัน การรักษา และควบคุมโรคในฟาร์มและสัตว์เลี้ยงทุกสายพันธุ์

เราให้ความสำคัญกับผู้ป่วยผ่านความร่วมมือทางธุรกิจและนโยบายสาธารณะ

การพัฒนาธุรกิจและใบอนุญาต

เราทำงานร่วมกับพันธมิตร ตั้งแต่การเริ่มต้นการค้นคว้าด้วยวิทยาศาสตร์ไปจนถึงการศึกษาทาง คลินิคเพื่อนำเสนอการรักษาแบบใหม่ให้แก่ผู้ป่วย

นโยบายและจุดยืน

เราสนับสนุนนโยบายสาธารณะที่ส่งเสริมผลประโยชน์ของผู้ป่วย การพัฒนาสุขภาพและการส่งเสริมการเข้าถึงยาและนวัตกรรม