คลินิก “Jab & Go By Vibhavadi Hospital” เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ ณ บีทีเอสพญาไท (ทางออก 3) ตอบรับไลฟ์สไตล์คนเมืองรักสุขภาพ

Save Print

May 16, 2023 3:18 PM Asia/Bangkok

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 – นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล กรรมการผู้จัดการ โรงพยาบาลวิภาวดี นายแพทย์ชัยสิทธิ์ คุปต์วิวัฒน์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลวิภาวดี นางญาดา พัฑฒฆายน กรรมการบริหาร โรงพยาบาลวิภาวดี นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และดร.แมรี่ เสรฐภักดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มเอสดี (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด “แจ็บแอนด์โก บาย โรงพยาบาลวิภาวดี คลินิกเวชกรรม” (Jab & Go By Vibhavadi Hospital) ณ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสพญาไท (ทางออกที่ 3) อย่างเป็นทางการ

ดร.แมรี่ เสรฐภักดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มเอสดี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “เรารู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในพิธีเปิดคลินิก Jab & Go By Vibhavadi Hospital ซึ่งเป็นการบริการด้านสุขภาพรูปแบบใหม่ที่มอบความสะดวกและง่ายต่อการเดินทางให้กับคนที่อาศัยในกรุงเทพฯ หรือสัญจรผ่านบีทีเอสพญาไท ให้สามารถมาเข้ารับบริการและฉีดวัคซีนเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันโรคต่าง ๆ  เอ็มเอสดี ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการค้นคว้าวิจัย และพัฒนายาและวัคซีน ได้มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร รวมถึงลดอุบัติการณ์และป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งที่เกิดจากเชื้อเอชพีวีมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านการทำงานร่วมกับภาครัฐและองค์กรพันธมิตรต่าง ๆ เพื่อเพิ่มอัตราการฉีดวัคซีนในประเทศไทยให้มากขึ้น”

แพทย์แผนก สูติ-นรีเวช สาขาทางมะเร็งวิทยานรีเวช โรงพยาบาลวิภาวดี นางสาวนริศรา ศรีสันต์ ที่ปรึกษากลยุทธ์สื่อสารองค์กร บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และแขกรับเชิญพิเศษ นางสาวแจ็คกี้ ชาเคอลีน มิ้นซ์ เข้าร่วมการเสวนา

สำหรับการจัดทำคลินิกฯ แห่งนี้ มีจุดเริ่มต้นมาจาก ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด –19 ประชาชนทุกช่วงวัยได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ และยอมรับการฉีดวัคซีนกันมากขึ้น ทางโรงพยาบาลวิภาวดีจึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับวัคซีนที่จำเป็นในวัยรุ่นและวัยทำงาน ภายใต้ Concept “ป้องกันดีกว่ารักษา” และพบว่าข้อจำกัดของคนกรุงเทพฯ คือเรื่องของความสะดวกในการเข้ารับบริการ และวัคซีนบางตัวมีราคาสูง จึงได้จัดตั้งคลินิกฯ ในพื้นที่สถานีรถไฟฟ้าพญาไท เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของคนเมืองที่ใช้ชีวิตแบบเร่งรีบ และลดข้อจำกัดต่าง ๆ เพื่อให้ได้รับการบริการที่มีความสะดวกมากที่สุด ทั้งในเรื่องของพื้นที่เข้าถึงง่าย และความสะดวกในการเดินทาง

สำหรับคลินิก Jab & Go By Vibhavadi Hospital แห่งนี้จะเปิดให้บริการกับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 9 ปีขึ้นไป (เด็กแรกเกิด-อายุ 9 ปี มีโปรแกรมที่เป็น Gold Standard อยู่แล้ว) และทุกขั้นตอนอยู่ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์ และพยาบาลของโรงพยาบาลวิภาวดี ซึ่งจะเปิดให้บริการทุกวันในเวลา 10.00 –20.00 น. ในราคาพิเศษ และสามารถผ่อนชำระกับธนาคารที่โรงพยาบาลได้ทำสัญญาไว้ได้ โดยนอกเหนือจากการให้บริการวัคซีนแล้ว ในคลินิกฯ ยังสามารถให้บริการทางการแพทย์อื่น ๆ เช่น ใบรับรองแพทย์ 5 โรค, 6 โรค, ผลิตภัณฑ์เวชสำอาง ของโรงพยาบาลวิภาวดี รวมถึงสามารถให้คำปรึกษาทางการแพทย์ และทางการพยาบาลได้ตลอดเวลาที่ให้บริการ พร้อมประวัติในการรับวัคซีน หรือรักษาพยาบาล ซึ่งเป็นระบบเดียวกันกับที่มารับบริการภายในโรงพยาบาลวิภาวดี