Hero Image

โรคติดเชื้อ

เราค้นคว้าวิจัยด้านโรคติดเชื้อด้วยความหวังในการสร้างโลกที่ดีขึ้น

นับเป็นเวลาหลายทศวรรษ ที่บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการวิจัยด้านโรคติดเชื้อ และนำเราไปสู่ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์

เราร่วมต่อสู้กับภัยสุขภาพทั่วโลกที่เกิดขึ้นจากโรคติดเชื้อมานานกว่าศตวรรษ ตั้งแต่การพัฒนายาปฏิชีวนะกลุ่มแรก
จนถึงการบุกเบิกการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับเชื้อ HIV โดยเรามุ่งเน้นในการป้องกันและ
รักษาโรคที่เป็นภัยต่อผู้คนและชุมชนทั่วโลกมาโดยตลอด

อย่างไรก็แล้วแต่เรายังคงให้ความสำคัญกับการพัฒนายาและวัคซีนที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

ในทุกๆ ปี มีผู้คนนับล้านเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อ เราจึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาแนวทางการรักษาใหม่ๆ
เพื่อตอบสนองต่อภัยทางด้านสุขภาพ

สิ่งที่บริษัทฯ ทั่วโลก ให้ความสำคัญในด้านโรคติดเชื้อ

35

ปีของความมุ่งมั่นวิจัยเพื่อต่อสู้กับความท้าทายในการแพร่ระบาดของเชื้อ HIV

1942

เป็นปีที่เราเริ่มผลิตเพนิซิลลิน "จี"

40+

โครงการดูแลยาต้านจุลชีพที่ริเริ่มโดยนักวิจัยซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากทั่วโลก

HIV

มรดกของเราในการคิดค้นนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ของเชื้อเอชไอวียังคงดำเนินต่อไป

เมื่อ HIV เป็นหนึ่งในความท้าทายที่น่ากลัวที่สุดของสังคม ผู้คนนับล้านเสียชีวิตจากการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ที่ร้ายแรง นักวิทยาศาสตร์ของเราได้เริ่มปฏิบัติภารกิจอย่างเร่งด่วนเพื่อคลี่คลายและทำความเข้าใจการทำงานของไวรัส ซึ่งนำไปสู่การวิจัยที่ก้าวล้ำในเชื้อ HIV

เรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและผลักดันขอบเขตของวิทยาศาตร์ในเชื้อ HIV เนื่องจากความต้องการทางการแพทย์ที่ยังไม่ถูกค้นพบยังคงมีอยู่ โดยเป้าหมายสูงสุดของเราคือการกำจัดไวรัสจากโลกนี้

ยาปฏิชีวนะ

การค้นคว้าวิจัยอย่างต่อเนื่องและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการใช้ยาปฏิชีวนะ

ในขณะที่บริษัทอื่นๆ ถอนตัวจากการวิจัยและพัฒนายาปฏิชีวนะ แต่เรายังคงมุ่งมั่นต่อไป เพราะยาปฏิชีวนะยังคงเป็นที่ต้องการในโลก

Ebola

การเข้าร่วมเป็นพันธมิตรเพื่อต่อสู้กับไวรัสร้ายแรง

นับตั้งแต่การเกิดของไวรัส Ebola ในปีพ.ศ. 2510 การระบาดของเชื้อไวรัสนี้ถือเป็นความท้าทายด้านสุขภาพระดับโลก เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนระดับโลกที่มีทั้งรัฐบาล อุตสาหกรรม กลุ่มชุมชน นักวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และประชาชน มาร่วมมือกันเพื่อช่วยกันต่อสู้กับโรคร้ายแรงนี้

โครงการที่สามารถสร้างความแตกต่าง

เราเป็นผู้นำโครงการที่สามารถเข้าถึงผู้ป่วยในสถานที่ที่ผู้ป่วยอาศัยอยู่

มูลนิธิของเราได้จัดตั้ง HIV Care Connect เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ําในการดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV โครงการนี้ได้ริเริ่มในหลายพื้นที่และได้เข้าถึงการดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV อีกทั้งยังช่วยพัฒนาสุขภาพสําหรับผู้ที่ติดเชื้อ HIV ที่ได้รับผลกระทบในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ HIV Care Connect

พันธสัญญาของบริษัทฯ ที่มีต่อผู้ป่วย

ตราบใดที่ยังมีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล แพทย์และพยาบาลก็ยังคงทำงานอย่างหนักเพื่อช่วยรักษาผู้ป่วย และบริษัทฯ ก็จะไม่หยุดที่จะค้นคว้าวิจัยเพื่อส่งมอบยาและวัคซีน ที่เป็นนวัตกรรม สู่ผู้ป่วย และมุ่งมั่นที่จะให้พวกเขาสามารถเข้าถึงยาและวัคซีนเหล่านั้นได้