สถานเสาวภา สภากาชาดไทย รับมอบวัคซีนเอชพีวี ชนิด 4 สายพันธุ์ จาก บริษัท เอ็มเอสดี (ประเทศไทย) จำกัด มุ่งฉีดกลุ่มเป้าหมายให้ห่างไกลมะเร็งจากเชื้อเอชพีวี

กรุงเทพฯ 12 มิถุนายน 2566 – บริษัท เอ็มเอสดี (ประเทศไทย) จำกัด(บริษัทในเครือของ บริษัท เมอร์ค แอนด์ คัมปานี อินคอร์ปอเรท ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองราย์เวย์ มลรัฐนิวเจอร์ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา)ได้บริจาควัคซีนเอชพีวี ชนิด 4 สายพันธุ์  จำนวน 800,000 โดส ให้กับสภากาชาดไทย โดยมี ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.กาญจน์พิมล ฤทธิเดช รองผู้อำนวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหารและเทคนิค และ เภสัชกรหญิงดวงพร พรมุทธกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานเสาวภา ฝ่ายเทคนิค ให้เกียรติเป็นผู้แทนในการเข้าตรวจรับวัคซีน และเยี่ยมชมคลังสินค้าที่จัดเก็บวัคซีนดังกล่าว ณ คลังสินค้า บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ

ศ.ภญ.ดร.กาญจน์พิมล ฤทธิเดช รองผู้อำนวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหารและเทคนิค (ที่สี่จากซ้าย) และ
ภญ.ดวงพร พรมุทธกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานเสาวภา ฝ่ายเทคนิค (ที่สองจากซ้าย) เข้าตรวจรับวัคซีนเอสพีวี ชนิด 4 สายพันธุ์ จำนวน 800,000 โดส จากบริษัท เอ็มเอสดี (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี นางอนุตรา สินชัยพานิช (ที่สามจากขวา) และ นายภาณุ วิบุญวิริยะวงศ์ (ที่สองจากขวา) ทีมบริหารของบริษัทฯ เป็นผู้ส่งมอบวัคซีนฯ พร้อมด้วยทีมบริหารของบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด นำโดย นางสาวพักตร์นลิน บูลกุล ประธานกรรมการบริหาร (ที่สามจากซ้าย) และ นายลักษมัณ ชูศิริ รองประธานบริษัท แผนกบริหารการบริการบริษัทคู่ค้าและแผนกการบริหารลูกค้า (ขวาสุด)

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.กาญจน์พิมล ฤทธิเดช รองผู้อำนวยการสถานเสาวภา กล่าวว่า “ในนามสภากาชาดไทย และภาคีเครือข่าย ดิฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ บริษัท เอ็มเอสดี (ประเทศไทย) จำกัด ในการนำวัคซีนเอชพีวี ชนิด 4 สายพันธุ์ จำนวน 800,000 โดส ไปดำเนินการฉีดให้กับเด็กหญิงไทย 400,000 คนในกลุ่มเป้าหมายที่ไม่เคยได้รับวัคซีนฯ มาก่อนและเด็กหญิงในกลุ่มเปราะบาง เพื่อป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งอื่น ๆ ที่เกิดจากเชื้อเอชพีวี ซึ่งเป็นโรคที่คร่าชีวิตของผู้หญิงไทยเฉลี่ยวันละ 24 คน หากแต่โรคมะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งเพียงไม่กี่ชนิดที่สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนเอชพีวี และการตรวจคัดกรองอย่างสม่ำเสมอ จึงเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการป้องกันการเกิดมะเร็งปากมดลูก ดังนั้นการบริจาควัคซีนฯ และความร่วมมือในครั้งนี้สอดคล้องกับพันธกิจของสภากาชาดไทย ที่มุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนและบุคคลกลุ่มเปราะบางในประเทศไทย  เราจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะนำไปสู่การลดอุบัติการณ์ของมะเร็งปากมดลูก และเป็นเส้นทางนำไปสู่การกำจัดโรคดังกล่าว ให้หมดไปจากประเทศไทย และสอดคล้องกับแนวทางขององค์การอนามัยโลก ในการกำจัดโรคมะเร็งปากมดลูกภายในปี 2030”

ดร. แมรี่ เสรฐภักดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มเอสดี (ประเทศไทย) กล่าวว่า “การส่งมอบวัคซีนเอชพีวี 4 สายพันธุ์ในครั้งนี้ นับเป็นก้าวที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับเอ็มเอสดี ที่มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อสุขภาพและชีวิตที่ของคนในประเทศไทยและประชากรทั่วโลก ผ่านการคิดค้นพัฒนายาใหม่และวัคซีนที่เป็นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมเป็นหนึ่งในพันธมิตรกับสภากาชาดไทย สถานเสาวภา และภาคีเครือข่ายของสภากาชาดไทย ในการสนับสนุนให้เกิดการเข้าถึงวัคซีนเอชพีวี 4 สายพันธุ์ ให้กับเยาวชนและประชากรกลุ่มเป้าหมาย อายุ 12-15 ปี รวมถึงบุคคลกลุ่มเปราะบางในประเทศไทย”

ดร. แมรี่ เสรฐภักดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มเอสดี (ประเทศไทย)

สภากาชาดไทย และบริษัท เอ็มเอสดี (ประเทศไทย) จำกัด ได้มอบหมายให้ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ดำเนินการจัดส่งวัคซีนไปยังหน่วยให้บริการและหน่วยงานเครือข่ายของสภากาชาด ได้แก่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร กองการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย รวมถึงหน่วยงานในสังกัดสภากาชาดไทย ได้แก่ สถานเสาวภา สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ในการนำวัคซีนไปฉีดให้แก่ประชากรกลุ่มเป้าหมายต่อไป

###

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

ฝ่ายสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ บริษัท เอ็มเอสดี (ประเทศไทย) จำกัด

อีเมล: thcommunication@merck.com

หรือ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.msd-thailand.com หรือ www.facebook.com/MSDinTH